Comissió de Transport i Logística

COMISSIÓ DE TRANSPORT I LOGÍSTICA

 

La Comissió és el punt de reunió i debat dels col·legiats de la Demarcació sobre el transport de mercaderies i la seua logística i sobre la mobilitat interurbana de les persones, ja siga per carretera, ferrocarril, transport marítim o aeri, tant des del punt de vista de la infraestructura necessària com des del punt de vista de la funció.

 

Entre els seus objectius hi ha la presa de postura i opinió en les matèries esmentades, l’adquisició i difusió del coneixement i prestar suport a la Junta Rectora, en temes que, d’altra banda, són competència directa dels Enginyers de Camins, Canals i Ports.

 

La Comissió presta especial atenció al transport entès com a sistema integral, a la seua eficiència i sostenibilitat i la intermodalitat entre les maneres citades.

 

Representant de la Junta Rectora en esta comissió: Pedro Catalán (13pcatalan@ciccp.es)

 

Pots formar part de la Comissió escrivint un correu a valencia@ciccp.es.

DOCUMENTS COMISSIÓ DE TRANSPORTS

Participació en radi de Jorge Melero 27/12/2023
Cadena de valor | Logística
(minuto 03:00)

Participació en radi de Jorge Melero 08/09/2023
Cadena de valor | Transició energètica
(minuto 29:30)

Participació en radi de Jorge Melero 03/02/2023
Cadena de valor | Mobilitat low cost: el tren
(minuto 15:20)