Precol·legiació

PRECOL·LEGIACIÓ

 

Convenis de col·laboració entre el Col·legi d’Enginyers de Camins a la Comunitat Valenciana i la Universitat Politècnica de València i amb la Universitat d’Alacant (Escola Tècnica Superior de *ICCP)

 

Objecte del conveni

L’objecte d’aquests Convenis és acostar als alumnes de Màster al Col·legi al qual s’hauran d’adscriure una vegada finalitzats els seus estudis, facilitant-los l’accés a tots els serveis que presta, així com als cursos i activitats que realitza.

 

 

 

 

 

 

  

Àmbit d’aplicació

Podran accedir a aquesta precol·legiació:

– Els alumnes de 1r o 2n curs de Màster d’Enginyeria de Camins, Canales i Ports.

Amb la precol·legiació es té accés en les mateixes condicions que els col·legiats a:

– Activitats formatives.

– Ús de la biblioteca  (Comunitat Valenciana i Seu Nacional)

– Biblioteca de projectes.

– Documentació i normativa.

– Publicacions.

– Activitats lúdiques i culturals.

 

ÉS EL TEU PRIMER ACOSTAMENT I PRESA DE CONTACTE AMB LA PROFESSIÓ I ELS SEUS PROFESSIONALS

 

Documentació per a precol·legiació i alta

L’alta de precol·legiació s’ha de tramitar a través de pàgina web, havent d’aportar la següent documentació:

– DNI.

– Resguard de matrícula de l’any en curs.