Transparència

Finestreta única i Portal de transparència

Convenis – Acords

 

El Col·legi disposa de convenis i acords de col·laboració que actualment mantenim amb diferents tipus d’entitats tant privades com públiques i que oferixen un valor afegit als nostres col·legiats mitjançant avantatges, bonificacions i/o ofertes exclusives per als nostres col·legiats.

Enquesta de servici

 

Sent intenció del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Comunitat Valenciana, conèixer el grau de satisfacció dels col·legiats pel que fa als servicis que es presten, s’ha considerat d’interès realitzar aquesta enquesta de caràcter anual.

 

Per poder millorar en la mesura del possible, omple si fos necessari la casella d’observacions i suggeriments habilitada per a cada servici.

Concursos i assistències tècniques

 

En aquest apartat es posa a disposició dels col·legiats els concursos de contractes de serveis que les administracions públiques publiquen en els diferents butlletins oficials i la Plataforma de Contractació de l’Estat.

Ajudes, beques i premis

 

En aquest apartat es posa a disposició dels col·legiats els diferents anuncis que les administracions públiques publiquen en els diferents butlletins oficials i d’entitats privades de les que hem tingut coneixement.

Legislació

 

En aquest apartat es posa a disposició dels col·legiats informació sobre els canvis legislatius que les diferents administracions públiques publiquen en els seus butlletins oficials.