C) DONA EN L’ENGINYERIA

COMISSIÓ DE DEFENSA DE LA PROFESSIÓ, OCUPACIÓ DE QUALITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

C) DONA EN L’ENGINYERIA

 

L’organització en aquesta comissió respon a la intenció de buscar una millor transversalitat i participació en les tres línies fonamentals de treball que formen la comissió. Aquesta Junta Rectora entén que no pot haver-hi una ocupació de qualitat o una defensa de la professió sense la igualtat d’oportunitats per a totes les persones col·legiades, ja siga per gènere, discapacitat, edat o condició sexual. Aquest va ser un dels motius principals pels quals es van ampliar els continguts de la comissió de l’anterior junta, amb la intenció d’una major inclusió de les persones, intentant recollir els problemes actuals de la nostra societat.

 

La Junta Rectora actual no ha rebut directament, ni heretat de la Junta Rectora anterior, cap cas de discriminació per gènere que, per descomptat, en el cas que s’haguera donat, hauria sigut un tema prioritari per a aquesta Demarcació, com no podria ser d’una altra manera. Si coneixes d’algun cas, posa’t en contacte amb la Demarcació. La Demarcació procura que totes les seues col·legiades treballen en espais segurs i igualitaris.

 

Es reitera que la participació en les línies de treball que estan en funcionament és voluntària i plural i està oberta a totes les persones de la Demarcació, quedant oberts als suggeriments, idees, col·laboracions, suports, etc.


Coordinadora:
Carmen Castro (vicedecana.cv@ciccp.es)

 

Pots formar part de la Comisió escrivint un correu a valencia@ciccp.es

Entrevista de ràdio a la Vicedegana 08/03/2023