Comissió de Formació i Emprendimiento

COMISSIÓ DE FORMACIÓ I EMPRENDIMIENTO

 

Formació contínua, cursos en línia, repositoris, xarrades, debats, webinars…Formació transversal, habilitats socials, lideratge. Formació adaptada a les noves tecnologies.

Potenciar noves oportunitats amb formació experta sobre realitat virtual i noves tecnologies. Divulgar el treball realitzat: jornades, premis, actes, mitjans de comunicació, xarxes…

Posada al dia en R+D+i, transformació digital, Big Data, economia circular, transició energètica, BIM… Reorientar-se per a anar cap a l’avantguarda dels temps.

Economia d’escala i sinergies entre Demarcacions.

Buscar noves oportunitats estant atent a les línies europees fonts de finançament per al teixit de la R+D+i en el sector privat i públic, alineant-se amb els seus objectius estratègics (recuperació i resiliència…)

Noves fórmules i camps d’ocupació. Servei de coaching, cap a camins emergents diferents als convencionals. Suport a l’emprenedoria. Cap a nous models productius.

 

Representant de la Junta Rectora en esta comissió: Javier Machí (decano.cv@ciccp.es)

 

Pots formar part de la Comissió escrivint un correu a valencia@ciccp.es.