Comissió de Formació i Emprendimiento

COMISSIÓ DE FORMACIÓ I EMPRENDIMIENTO

EN CONSTRUCCIÓ

 

Representant de la Junta Rectora en esta comissió: Javier Machí (decano@ciccp.es)

 

Pots formar part de la Comissió escrivint un correu a valencia@ciccp.es.