Comissió de Defensa de la Professió, Ocupació de Qualitat i Igualtat d’Oportunitats

COMISSIÓ DE DEFENSA DE LA PROFESSIÓ, OCUPACIÓ DE QUALITAT I IGUALTAT D’OPORTUNITATS

 

OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ

 

DEFENSAR EN ELS TRIBUNALS I DAVANT LA SOCIETAT, LES COMPETÈNCIES DELS ICCyP

 • És necessari entrar en contacte amb les constructores i amb les enginyeries, que estan més en contacte amb els plecs i no dubtar a impugnar, primer de manera amistosa i després en els tribunals.
 • Facilitar un canal de comunicació Col·legiats Col·legi per a de manera ràpida dirigir la impugnació.
 • Traslladar a la societat que les nostres impugnacions, busquen defensar a la societat que els professionals que executen els treballs són els més competents.
 • Continuar amb la campanya en les Administracions per a evitar la “destecnificación” que s’està detectant en molts sectors rellevants.

 

INICIAR UNA CAMPANYA PER LES ADMINISTRACIONS QUE LICITEN PROJECTES I TREBALLS DE INGENIERIA INFORMANT SOBRE EL COST REAL ACTUALITZAT

 • Un augment de preu de les licitacions, a la llarga suposa un increment en els salaris dels Enginyers, i aquest increment, per les lleis del mercat es trasllada a la resta de companys.
 • Confeccionar un quadre clar de quin és el cost real d’un Enginyer en funció del seu salari brut, separant altres costos com a dietes, vehicle, programari, maquinari, telèfons etc

 

PROPICIAR QUE TOTS ELS AJUNTAMENTS DE MAS DE 3,000 HABITANTS, COMPTEN EN LES SEUES PLANTILLES AMB ENGINYERS DE CAMINS PER A ESCOMETRE TREBALLS DE LA NOSTRA COMPETÈNCIA

 • La presència d’un company en una administració local, facilita la contractació de treballs en aquest municipi a la resta de companys. Sobretot, de projectes de la nostra competència.
 • Es generaria un nombre considerable de llocs de treball de qualitat.
 • Milloraria la gestió dels municipis.
 • Hauríem de disposar d’un inventari dels municipis amb Enginyers de Camins en la seua plantilla de tècnics.
 • Necessitarem la col·laboració dels companys de les administracions que supervisen i controlen projectes presentats per aquests Ajuntaments.
 • Desenvolupar accions en defensa de la Igualtat de gènere, tant en les enginyeries com en l’exercici de la professió. Analitzant condicions laborals, professionals, responsabilitat, representativitat. Visibilitzar la presència de la dona en l’enginyeria.
 • Realitzar cursos de formació que permeten i afavorisquen la millora d’ús dels Col·legiats.
  • Cursos COEX, BIM, Càlculs específics.
 • Influir sobre l’administració perquè reconega els cursos impartits pel Col·legi.
 • Estudiar la possibilitat que el Col·legi certifique els treballs professionals de cada col·legiat.
 • Fer visibles les experiències de companys que s’han beneficiat dels serveis del col·legi en matèria d’assegurances i un altre tipus de serveis.
 • Impulsar la nostra BORSA D’OCUPACIÓ. Es tracta d’un portal sectorial especialitzat en ofertes d’ocupació, tant d’àmbit nacional com internacional.
 • Teixir xarxes socials entre empreses i Col·legi per a aconseguir sinergies en benefici dels col·legiats. Cada vegada més, és possible trobar treball a través de contactes mitjançant xarxes socials o “networking”.

 

S’han establit tres línies de treball:

A) Defensa de la professió i ocupació de qualitat. (Coordinador: Manuel Civera)

B) Funció Pública. (Coordinador: Vicente Collado)

C) Dona en l’enginyeria. (Coordinadora: Carmen Castro)

 

Cada línia de treball es reunirà en paral·lel per a fixar i desenvolupar els seus objectius particulars i calendari de treball, reportant sempre a la comissió general. D’aquesta manera, es tractaran de manera exclusiva els temes que corresponen tant a defensa de la professió, com a dona i enginyeria i funció pública.”

 

Representant de la Junta Rectora en esta comissió: Manolo Civera (13mcivera@ciccp.es)

 

Pots formar part de la Comissió escrivint un correu a valencia@ciccp.es.

Entrevista de ràdio a la Vicedegana