Comissió de jóvens

COMISSIÓ DE JÓVENS

 

OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ:

 

1- Ser un punt de trobada entre els col·legiats més jóvens, que siga capaç de recollir les seues inquietuds i interessos en el si de col·legi professional, i poder transmetre’ls a la junta rectora, per a, en la mesura del possible, el col·legi prenga les mesures oportunes i realitze les activitats necessàries per poder satisfer-los.

 

2- Ser capaços de ser un col·lectiu actiu en el si de l’escola, de manera que s’impulsen iniciatives beneficioses per al col·lectiu i principalment per als col·legiats més jóvens.

 

3- Treballar per un dels aspectes que més preocupen als col·legiats jóvens: l’ocupabilitat. Tant des del punt de vista de la formació, com des del punt de vista de l’accés al mercat laboral.

 

4- Intentar ser punt de connexió entre acabats de titular i el CECCP, de manera que es puga informar i comunicar els beneficis que té per al col·lectiu la col·legiació.

 

5- Ser un grup dinamitzador en el si de l’CECCP

 

Representant de la Junta Rectora en esta comissió: Carmen Castro (vicedecana@ciccp.es)

 

Pots formar part de la Comissió escrivint un correu a valencia@ciccp.es.