Comissió de joves

COMISSIÓ JÓVENS COMUNITAT VALENCIANA

 

OBJECTIUS DE LA COMISSIÓ:

 

1- Ser un punt de trobada entre els col·legiats més jóvens, que siga capaç de recollir les seues inquietuds i interessos en el si de col·legi professional, i poder transmetre’ls a la junta rectora, per a, en la mesura del possible, el col·legi prenga les mesures oportunes i realitze les activitats necessàries per poder satisfer-los.

 

2- Ser capaços de ser un col·lectiu actiu en el si de l’escola, de manera que s’impulsen iniciatives beneficioses per al col·lectiu i principalment per als col·legiats més jóvens.

 

3- Treballar per un dels aspectes que més preocupen als col·legiats jóvens: l’ocupabilitat. Tant des del punt de vista de la formació, com des del punt de vista de l’accés al mercat laboral.

 

4- Intentar ser punt de connexió entre acabats de titular i el CECCP, de manera que es puga informar i comunicar els beneficis que té per al col·lectiu la col·legiació.

 

5- Ser un grup dinamitzador en el si de l’CECCP

 

PRESIDENT COMISSIÓ JÓVENS VALÈNCIA: Carlos González Ivars.

 

MEMBRES DE LA COMISSIÓ VALÈNCIA

 

PRESIDENT COMISSIÓ JÓVENS ALACANT: Santiago Folgueral Moreno

 

 

PROGRAMA AMBAIXADORS

 

El programa Ambaixadors manté una relació de col·legiats que, voluntàriament, s’han ofert a assessorar o orientar als companys que desitgin informació per tenir previst el seu trasllat a el país on ells es troben.

 

Interessats consultar a les oficines col·legials de València.

 

PROGRAMA MENTORING

 

Què és el PROGRAMA MENTORING?

 

És un procés mitjançant el qual una persona amb més experiència ensenya, aconsella, guia i ajuda en el desenvolupament personal i professional d’una altra, invertint temps, energia i coneixements.

 

Els objectius que perseguixen un programa d’aquesta envergadura es centren en: desvetllar i destacar les aptituds dels jóvens perquè aquests puguen orientar millor el seu accés al mercat de treball i aprofitar al màxim el bagatge dels Enginyers de Camins sènior a l’hora de donar suport i orientar els jóvens en la seua recerca. Es tracta de:

 

 

 • Ampliar la percepció del mercat laboral a què l’Enginyer de Camins pot dirigir-se.
 • Reforçar les habilitats pròpies de la professió.
 • Reflexionar sobre les habilitats que es necessita reforçar de cara a l’ocupabilitat.
 • Aprendre des de l’experiència d’altres.
 • Millorar l’autoconeixement com a pas previ a la reflexió de l’objectiu professional a assolir.
 • Definir l’estratègia per assolir l’objectiu professional de cada participant.

 

Beneficis per als Mentors:

 • Ajudar a jóvens professionals a descobrir noves alternatives professionals.
 • Compartir la teua experiència de vida i com aconseguir els èxits professionals.
 • Transferir el coneixement explicat en primera persona.
 • Reflexionar sobre les teues pròpies habilitats
 • Aprendre tècniques i eines d’anàlisi i autoconeixement, creativitat, treball en equip, comunicació, model Canvas aplicat a l’ocupabilitat, lideratge …
 • Gaudir d’una experiència gratificant i enriquidora.

 

Beneficis per als Tutoritzats:

 • Descobrir la diversitat d’opcions de la professió.
 • Millorar el coneixement de tu mateix com a pas previ a la presa de decisions.
 • Reflexionar sobre les teues aspiracions professionals i la forma d’arribar-hi.
 • Aprendre tècniques i eines d’anàlisi i autoconeixement, creativitat, treball en equip, comunicació, model Canvas aplicat a l’ocupabilitat, lideratge …
 • Establir relacions de networking.
 • Alliberar el màxim el potencial que portes dins.
 • Definir un pla d’acció per millorar la teua ocupabilitat.