Competències

CATÀLEG DE COMPETÈNCIES PROFESSIONALS DELS ENGINYERS DE CAMINS CANALS I PORTS

 

La Junta de Govern ha aprovat, en la seua sessió de 26 de juny de 2023, l’actualització del Catàleg de Competències Professionals dels Enginyers de Camins, Canals i Ports.

 

El Catàleg, que és un Annex del Reglament de Certificació i Acreditació Professional, servix perquè el Col·legi certifique, als col·legiats que ho necessiten, l’habilitació competencial en els treballs que contempla el Catàleg, defenent, on siga necessari, les dites competències.

 

L’actualització respon a la proposta del Grup de Treball de la Comissió de Secretaris de Demarcació, amb la participació de la Direcció Tècnica i de la Direcció Jurídica del Col·legi, i es basa en l’experiència dels Secretaris de Demarcació, en els resultats de la defensa de les competències i en la degut anàlisi tècnica i jurídic de la qüestió.

 

El Catàleg s’ha adaptat, també, a la definició de la professió que conté la Base de Dades de Professions Regulades de la Unió Europea.