Junta Rectora de la Comunitat Valenciana

Javier Machí (3)

ICCP València,1982.
Col·legiat 7.767.
Ha sigut director general d'Espanya en el grup TYPSA.
Àmplia experiència en diferents activitats de l'enginyeria, tant en l'àmbit local, com autonòmic, nacional i internacional. En 1991 crega la Direcció Territorial de TYPSA en la CV i Regió de Múrcia, posteriorment es responsabilitza també de Catalunya i Balears (Arc Mediterrani).
A partir de 2011, DG d'Europa, DG USA i Mèxic, DG Centre Amèrica i Carib, DG d'Espanya i Portugal.

E. Javier Machí Felici

Degà
Carmen Castro (1)

ICCP València, 1998.
Doctora per la UPV.
Col·legiada 14.770.
Professora en el Departament d'Enginyeria de la Construcció i Projectes d'Enginyeria Civil (UPV).
Investigadora de l'ICITECH (UPV).
Subdirectora del Dpto. d'Enginyeria de la Construcció i Projectes d'Enginyeria Civil (UPV).
Directora Acadèmica del Màster Universitari en Enginyeria del Formigó (UPV).

Mª Carmen Castro Bugallo

Vicedegana
Andrés Rico (1)

ICCP València, 1998.
Col·legiat 14.697.
Sector Consultoria. Urbanita Desenvolupament Urbanístics, S.L.
Professor Col·laborador de l'Escola Politècnica de la Universitat d´Alacant

Andrés Francisco Rico Mora

Representant Alacant
COLLADO-VICENTE

ICCP València, 2004.
Col·legiat 21.679.
Pertany al Cos d'Enginyer de Camins, Canals i Ports de l'Estat des de març de 2015.
En l'àmbit públic ha exercit com a Cap del Servici Tercer d'Explotació de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre, Cap de Servici de Comissaria d'Aigües en la Confederació Hidrogràfica del Xúquer i, actualment, com a Cap del Servici Territorial d'Obres Públiques de Castelló, de la Conselleria de Política Territorial, Obres Públiques i Mobilitat de la Generalitat Valenciana.
En l'àmbit privat ha exercit en el camp de l'Empresa Constructora i Consultora, en este últim cas, tant com treballador per compte d'altri com a autònom.

Vicente J. Collado Ucher

Representant Castelló
Bárbara González (1)

ICCP València, 1998.
Col·legiada 15.367.
Enginyera consultora en l'empresa ENGIME SL, com ITOP des de 1993, i com ICCP des de 1998.
Fundadora i Directora Tècnica de Planejament Vial PV7 S.L. consultora PIME valenciana que des de 2002 desenrotlla tasques de consultoria en gestió, coordinació, planificació, redacció i direcció d'estudis i projectes d'infraestructures de transport, principalment en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.

Bárbara González Meliá

Vocal
Manuel Civera (3)

ICCP València, 1.989.
Col·legiat 10.183.
AMP per l'Institut d'Empresa, curs 2005/2006.
Tota la seua trajectòria professional, des de 1.988, l'ha desenrotllat dins del mateix grup empresarial, en el sector de la construcció.
Inicialment com a becari, Cap d'obra civil a València. A partir de l'any 1994 com a Director de Producció d'Obra Civil de la Delegació, arribant a coordinar a un equip amb diversos Caps d'Obra i finalment, des de l'any 2003 fins a l'actualitat com Delegat de Construcció a València de la constructora BECSA.
- Vicepresident de FECOVAL. Federació empreses contractistes d'obres de la CV. - Membre de la Junta directiva de FEVEC. Federació Valenciana d'empreses constructores.
- Membre de la Junta directiva de la Cambra de Contractistes de la Comunitat Valenciana.

Manuel Civera Marz

Vocal
Mónica L Alonso (1)

ICCP València, 2003.
Doctora per la UV i Llicenciada en Dret per la UNED.
Col·legiada 21.281.
Màster en Trànsit i Seguretat Viària.
Pertany a l'Escala de Tècnics Facultatius Superiors d'Organismes Autònoms del MITMA, en el Laboratori d'Infraestructures Viàries del CEDEX.
Funcionària de l'Àrea de Carreteres i Infraestructures de la Diputació de València, en comissió de serveis a l'Ajuntament de Gandia
Professora associada del Departament d'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil de la UPV.

Mónica L. Alonso Plá

Vocal
Vicente Cervera (3)

ICCP València, 2002.
Col·legiat 25.972.
Sector Construcció.
Delegat de Pavasal en València.
Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals

Vicente Cervera Sancho-Tello

Vocal
Pedro Catalá (3)

ICCP UAX, 2012.
Col·legiat 30.459.
General Mànager de CSP Logitren Ferroviària S.A.
Màster en Gestió Portuària i Transport Intermodal i Diploma Postgrau en Gestió d'Empresa Ferroviària.
Delegat Territorial de l'Associació Espanyola del Transport.

Pedro Catalán Vena

Vocal
Álvaro Cuadrado (3)

ICCP Madrid, 2000.
Col·legiat 17.668.
Cap de Servici de Planejament, Projectes i Obres en la Demarcació de Carreteres de l'Estat a la Comunitat Valenciana del MITMA.
Professor Associat en el Departament d'Enginyeria i Infraestructura dels Transports de la UPV.

Álvaro Cuadrado Tarodo

Vocal
Jesús Alfaro (3)

ICCP València, 2001.
Col·legiat 24.692.
Delegat de Ferms i cap de Grup d'Obra Civil en Grup Bertolín.
Màster en metodologia BIM (BIM Mànager) per la Universitat Europea de València i des de fa més de 10 anys impartix docència com a Professor Associat en el Departament d'Enginyeria Hidràulica i Medi Ambient en la Universitat Politècnica de València.
La seua trajectòria professional s'ha desenrotllat íntegrament en el sector privat en empreses constructores, de diferent grandària i àmbit geogràfic (nacional i local), ocupant diferents llocs i responsabilitats. En el seu creixement professional ha participat en obres fonamentalment emmarcades en les disciplines de l'Obra Hidràulica i l'Obra lineal de Carreteres.

Jesús Alfaro Villa

Vocal
José Vte Benadero (3)

ICCP València, 1989, especialitat en Hidràulica i Energètica.
Col·legiat 10.200.
Llicenciat en Ciències Ambientals (UPV, 2001) , especialitat en Tecnologia Civil.
Funcionari de carrera de la Generalitat Valenciana.
Lloc actual: Subdirector General de Planificació i Infraestructures Hidràuliques en la Direcció General de l'Aigua de la Generalitat Valenciana.
Professor associat en la Universitat Politècnica de València en l'àrea de Física Aplicada, des de 2005 fins a 2014.
Ha participat en nombrosos projectes i en tots els plans de la Direcció General de l'Aigua i en la implementació de les directives europees que competixen a la Generalitat en matèria d'aigua. Ha sigut membre de les Juntes de Govern i Consells de l'Aigua de les Demarcacions Hidrogràfiques del Xúquer i del Segura.

José V. Benadero García-Morato

Vocal
Santiago Folgueral (1)

ICCP Alacant, 2013.
Col·legiat 31.619.
Director general d'ARVUM Consultoria & Projectes S.L

Santiago Folgueral Moreno

Vocal
Manuel Reyes (4)

ICCP València, 1986.
Col.legiat 8.853.
Doctor per la UPV. Col·legiat 8.853. Secretari de la Demarcació. Dirigix la Secretaria exercint les funcions previstes en l'art. 41 dels Estatuts Col·legials, i l'art. 15 del Reglament.

Manuel Reyes Medina

Secretario