Junta Rectora de la Comunitat Valenciana

Javier Machí (3)

E. Javier Machí Felici

Degà
Carmen Castro (1)

Mª Carmen Castro Bugallo

Vicedegana
Andrés Rico (1)

ICCP València, 1998.
Sector Consultoria. Urbanita Desenvolupament Urbanístics, S.L.
Professor Col·laborador Escola Politècnica de Universitat d'Alacant.

Andrés Francisco Rico Mora

Representant Alacant

Vicente J. Collado Ucher

Representant Castelló
Bárbara González (1)

Bárbara González Meliá

Vocal
Manuel Civera (3)

Manuel Civera Marz

Vocal
Mónica L Alonso (1)

ICCP per la UPV, 2003
Doctora per la UV i Llicenciada en Dret per la UNED
Màster en Trànsit i Seguretat Viària.
Pertany a l'Escala de Tècnics Facultatius Superiors d'Organismes Autònoms del MITMA, en el Laboratori d'Infraestructura Viària del CEDEX.
Professora associada de l'Dep. D'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil. UPV

Mónica L. Alonso Plá

Vocal
Vicente Cervera (3)

Enginyer de Camins, Canals i Ports per l'Escola de València, Promoció de 2002. Sector Construcció.
Delegat Pavasal València.
Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals.

Vicente Cervera Sancho-Tello

Vocal
Pedro Catalá (3)

Pedro Catalán Vena

Vocal
Álvaro Cuadrado (3)

Álvaro Cuadrado Tarodo

Vocal
Jesús Alfaro (3)

Jesús Alfaro Villa

Vocal
José Vte Benadero (3)

José V. Benadero García-Morato

Vocal
Santiago Folgueral (1)

Santiago Folgueral Moreno

Vocal
Manuel Reyes (4)

Doctor ICCP València, 1986.
Secretari de la Demarcació.
Dirigeix la Secretaria exercint les funcions previstes en l'art. 41 dels Estatuts Col·legials, i art. 15 de l'Reglament.

Manuel Reyes Medina

Secretario