Comissió de Mobilitat Sostenible

COMISSIÓ DE MOBILITAT SOSTENIBLE

 

La Comissió de Mobilitat del Col·legi d’Enginyers de Camins, Canals i Ports en la Demarcació de la Comunitat Valenciana naix amb l’objectiu de visibilitzar el paper rellevant de la professió en la nova visió social de la mobilitat.

 

És un grup de treball obert, plural, integrat per professionals col·legiats voluntaris, i es postula com a fòrum de debat permanent de l’actualitat en matèria de mobilitat, urbanisme i territori. Per a això s’actua en equip i es desenvolupen nombroses activitats, com ara aportacions normatives, anàlisis i elaboració de propostes d’al·legacions a noves normatives i documents en informació pública, organització de jornades tècniques, presència en els mitjans amb intervencions i articles d’opinió, participació en fòrums tècnics, grups de treball, taules sectorials i la intervenció en qualsevol tema vinculat a la mobilitat i, a través d’aquesta, a la ciutat, al territori i al medi ambient.

 

El propòsit de la Comissió és aportar a la societat el coneixement i l’experiència del col·lectiu professional dels enginyers de camins, independent i altament especialitzat. Està integrada per col·legiats i col·legiades pertanyents a la Demarcació de la Comunitat Valenciana, i en el si de la mateixa s’analitzen els temes d’actualitat relacionats amb la mobilitat en la pròpia Comunitat Valenciana, tant interns com els que afecten la relació d’aquesta amb territoris exteriors. A nivell institucional, la comissió es coordina amb la seua homònima en Seu Central, amb la qual es desenvolupen treballs en comú. Els acords més rellevants es traslladen a la Junta Rectora de la Demarcació a través de la persona representant.

 

En aquest context, la Comissió s’alinea amb els objectius que persegueix la UE en el camp de la política de transport i assumeix plenament que el futur passa per promoure una mobilitat eficient, segura, de confiança i ambientalment amigable, tant en l’àmbit del transport de mercaderies com en el de persones.

 

Representant de la Junta Rectora en esta comissió: Mónica Laura Alonso (13malonso@ciccp.es)

 

Pots formar part de la Comissió escrivint un correu a valencia@ciccp.es.

Entrevista de ràdio a Mónica L. Alonso Plá
Presidenta de la Comissió
(Minut 12,35)