Conveni Agència Tributària

Conveni Agència Tributària

 

Els col·legiats podran presentar declaracions en nom de clients o d’altres terceres persones.

 

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha subscrit un acord de col·laboració amb l’Agència Estatal d’Administració Tributària perquè els col·legiats i societats professionals inscrites en el Registre col·legial puguen presentar per via telemàtica en representació de terceres persones declaracions, comunicacions, declaracions -liquidacions, autoliquidacions o qualssevol altres documents exigits per la normativa tributària i interposar recursos.

 

Al estar adherits a l’Acord els col·legiats i societats professionals no hauran d’acreditar d’una altra manera la representació de les terceres persones o clients en nom dels quals es presenten declaracions, llevat a requeriment de l’Agència Tributària. Es tracta d’estalviar tràmits i facilitar la tasca d’aquells col·legiats que es dediquen professionalment a l’assessoria i gestió fiscal o que presenten declaracions tributàries d’altres persones (familiars, etc.).

 

Els col·legiats i societats inscrites al Col·legi que desitgen presentar declaracions en nom de clients o d’altres terceres persones hauran de comunicar a Col·legi seva voluntat d’adherir el Conveni a colegiacion@ciccp.es i presentar davant l’Agència Estatal d’Administració Tributària el document individualitzat d’adhesió o subscriure amb el seu certificat d’usuari a través de la seu electrònica de l’Agència.

 

ENLLAÇOS