Conveni Precol·legiació

CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL COL·LEGI D’ENGINYERS DE CAMINS DE LA COMUNITAT VALENCIANA I LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA I LA UNIVERSITAT D’ALACANT (ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D’ICCP)

OBJECTE DEL CONVENI:

 

L’objecte d’aquest Conveni és apropar als alumnes d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de la ETSECCP de la UPV i de la UA a l’CICCP a què s’adscriuran un cop acaben els seus estudis, facilitant-los l’accés a activitats i servicis que presta, tot això a través de la figura de la Precol·legiació.

 

ÀMBIT D’APLICACIÓ:

 

Podran accedir a aquesta Precol·legiació:

– Aquells estudiants d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports de l’Escola que tinguen pendents de superar un màxim de 80 crèdits, respecte del total de la titulació, o estiguen matriculats exclusivament en l’últim curs.

– Els alumnes que estiguen cursant el Màster d’Enginyeria de Camins, Canals i Ports.

Vore conveni UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE VALÈNCIA

Vore conveni UNIVERSITAT D’ALACANT

 

Amb la precol·legiació es té accés a les mateixes condicions que els col·legiats a:

– Activitats formatives.

– Ús de la biblioteca i biblioteca de projectes.

– Documentació i normativa.

– Publicacions.

– Activitats lúdiques i culturals.

 

Amb això es pretén un primer apropament i presa de contacte entre els futurs enginyers de Camins i el Col·legi.

 

DOCUMENTACIÓ PER PRECOL·LEGIACIÓ I ALTA

 

L’alta de precol·legiació s’ha de tramitar a través de pàgina web, aportant la següent documentació:

– DNI.

– Resguard de matrícula de l’any en curs.

 

ALTA / MODIFICACIÓ PRECOL·LEGIATS

Més informació: enllaç a pàgina Seu Central i fullet