Junta Rectora de la Comunitat Valenciana-en construcción

JAVIER MACHI

E. Javier Machí Felici

Degà
CARMEN CASTRO

Mª Carmen Castro Bugallo

Vicedegana
ANDRES RICO

ICCP València, 1998.
Sector Consultoria. Urbanita Desenvolupament Urbanístics, S.L.
Professor Col·laborador Escola Politècnica de Universitat d'Alacant.

Andrés Francisco Rico Mora

Representant Alacant

Vicente J. Collado Ucher

Representant Castelló

Bárbara González Meliá

Vocal

Manuel Civera Marz

Vocal
MÓNICA L ALONSO

ICCP per la UPV, 2003
Doctora per la UV i Llicenciada en Dret per la UNED
Màster en Trànsit i Seguretat Viària.
Pertany a l'Escala de Tècnics Facultatius Superiors d'Organismes Autònoms del MITMA, en el Laboratori d'Infraestructura Viària del CEDEX.
Professora associada de l'Dep. D'Enginyeria de la Construcció i de Projectes d'Enginyeria Civil. UPV

Mónica L. Alonso Plá

Vocal
VICENTE CERVERA

Enginyer de Camins, Canals i Ports per l'Escola de València, Promoció de 2002. Sector Construcció.
Delegat Pavasal València.
Tècnic en Prevenció de Riscos Laborals.

Vicente Cervera Sancho-Tello

Vocal

Pedro Catalán Vena

Vocal

Álvaro Cuadrado Tarodo

Vocal
JESUS ALFARO

Jesús Alfaro Villa

Vocal
JOSE VICENTE BENADERO

José V. Benadero García-Morato

Vocal

Santiago Folgueral Moreno

Vocal
MANUEL REYES

Doctor ICCP València, 1986.
Secretari de la Demarcació.
Dirigeix la Secretaria exercint les funcions previstes en l'art. 41 dels Estatuts Col·legials, i art. 15 de l'Reglament.

Manuel Reyes Medina

Secretario