Oferta Pública – Ajuntament de Catarroja (BOP-V de 13/12/2023)

Oferta Pública – Ajuntament de Catarroja (BOP-V de 13/12/2023)

 

  • Ajuntament de Catarroja (BOP-V de 13/12/2023)

 

Anuncio del Ayuntamiento de Catarroja sobre la aprobación de las bases de la convocatoria para la cobertura de una plaza de Técnico/a de Medio Ambiente (A1), incluida en el OEP 2020. Código de convocatoria: 1237260R.

El termini de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria en el Butlletí Oficial de l’Estat.

Más información