Oferta Pública – AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER (BOPA nº 246 de 28/12/2022) (28/12/2022)

Oferta Pública – AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER (BOPA nº 246 de 28/12/2022) (28/12/2022)

 

  • AYUNTAMIENTO DE PEDREGUER (BOPA nº 246 de 28/12/2022)

ANUNCI DE L’AJUNTAMENT DE PEDREGUER. DE LES BASES I CONVOCATÒRIA DEL PROCÉS D’ESTABILITZACIÓ PER CONCURS A UNA PLAÇA DE TÈCNIC/A
D´ADMINISTRACIÓ GENERAL (URBANISME).

Más información