Oferta nº 05/24-2021 – Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos – Ingeniero/a – ADJUNTO AL EQUIPO TÉCNICO (08/07/2021)

Oferta nº 05/24-2021 – Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos – Ingeniero/a – ADJUNTO AL EQUIPO TÉCNICO (08/07/2021)

 

 

  • Consultora de Ingeniería de Ámbito Territorial en Cataluña, necesita Ingeniero/a de Caminos, Canales y Puertos (Oferta nº 05-24/2021)

 

Puesto vacante: Enginyer adjunt a l’equip tècnic de redacció de projectes i direccions d’obra.

Tareas a desarrollar: Recolzament en l’elaboració de projectes majoritàriament hidràulics (redacció de la memòria, annexes de càlculs estructurals, hidràulics, etc i elaboració del pressupost).

Experiencia solicitada: -Entre 1 any i 5 anys d’experiència. -Coneixements de EDARs, ETAPs, EBARs, col·lectors, estudis hidràulics, estudis d’inundabilitat, normativa de Medi Ambient, etc.  – Coneixements/nocions de CAD, ArcGIS, TCQ, EPANET, SWMM.

Lugar de Residencia: Indiferent.

Lugar de trabajo: Oficines centrals de Reus.

Modalidad de contratación: Contracte per obra i servei amb període de prova de 6 mesos.

Interesados enviar C.V. al correo electrónico rrhh@invall.com