“Consulta Preliminar al Mercado para el reto VIVIENDA RESILIENTE”.

“Consulta Preliminar al Mercado para el reto VIVIENDA RESILIENTE”.

 

La Vicepresidència Segona i Conselleria d’Habitatge i Arquitectura Bioclimàtica, a través de la Direcció General d’Innovació Ecològica en la Construcció, impulsa amb el suport de la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) una Consulta Preliminar al Mercat per a resoldre mitjançant la Compra Pública d’Innovació el següent repte en l’àmbit de la descarbonització d’habitatges:

Repte HABITATGE RESILIENT. Descarbonització i augment de la resiliència del parc d’habitatges existent en la Comunitat Valenciana, promovent la innovació en rehabilitació, a fi de millorar la seua resposta en termes de sostenibilitat ambiental, social i econòmica en un context assenyalat per l’emergència climàtica i la necessària reconstrucció post-covid. En aquest sentit es demanden solucions relatives a:

– mesures actives que fomenten l’ús eficient de recursos i l’autoconsum
– mesures passives de disseny bioclimàtic
– sistemes d’augment de resiliència enfront de riscos (inundabilitat, confinament, onades de calor, …)
– mecanismes de finançament innovadors sistemes d’apoderament/conscienciació dels habitants
– integració dels principis d’economia circular i adequada gestió dels residus
tot això promovent el ecodisseny, la biohabitabilitat i el disseny inclusiu, amb l’objectiu d’aconseguir el benestar de les persones i la cura del planeta.

Et convidem al fet que aportacions les teues solucions innovadores en la “Consulta Preliminar al Mercat per al repte HABITATGE RESILIENT”.

            .     A qui està dirigida?
Aquesta Consulta Preliminar al Mercat està dirigida a tota l’oferta tecnològica (empreses, entitats privades, clústers, centres tecnològics i centres d’investigació, entre altres).
            .    Quin és el termini per a presentar les solucions innovadores?
El termini per a presentar les solucions innovadores acaba el 23 de juliol de 2020.
            .    On es troba la informació sobre el repte plantejat a través d’aquesta Consulta Preliminar al Mercat?
Troba tota la informació a través del següent enllace http://www.habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/habitatge-resilient i en l’apartat de notícies de la Plataforma de Contractació del Sector Públic.
            .    On es presenten les solucions innovadores?
El formulari per a presentar la teua proposta de solució innovadora al repte plantejat es troba en el següent enllaç http:http://www.habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/habitatge-resilient

Aporta les teues solucions innovadores!

 

La Vicepresidencia Segunda y Conselleria de Vivienda y Arquitectura Bioclimática, a través de la Dirección General de Innovación Ecológica en la Construcción, impulsa con el apoyo de la Agència Valenciana de la Innovació (AVI) una Consulta Preliminar al Mercado para resolver mediante la Compra Pública de Innovación el siguiente reto en el ámbito de la descarbonización de viviendas:

“Consulta Preliminar al Mercado para el reto VIVIENDA RESILIENTE”. , promoviendo la innovación en rehabilitación, en aras de mejorar su respuesta en términos de sostenibilidad ambiental, social y económica en un contexto señalado por la emergencia climática y la necesaria reconstrucción post-covid. En este sentido se demandan soluciones relativas a:

–         medidas activas que fomenten el uso eficiente de recursos y el autoconsumo

–         medidas pasivas de diseño bioclimático

–         sistemas de aumento de resiliencia frente a riesgos (inundabilidad, confinamiento, olas de calor, …)

–         mecanismos de financiación innovadores

–         sistemas de empoderamiento/concienciación de los habitantes

–         integración de los principios de economía circular y adecuada gestión de los residuos

todo ello promoviendo el ecodiseño, la biohabitabilidad y el diseño inclusivo, con el objetivo de lograr el bienestar de las personas y el cuidado del planeta.

Te invitamos a que aportes tus soluciones innovadoras en la “Consulta Preliminar al Mercado para el reto VIVIENDA RESILIENTE”.

  • ¿A quién está dirigida?

Esta Consulta Preliminar al Mercado está dirigida a toda la oferta tecnológica (empresas, entidades privadas, clústeres, centros tecnológicos y centros de investigación, entre otros).

  • ¿Cuál es el plazo para presentar las soluciones innovadoras?

El plazo para presentar las soluciones innovadoras termina el 23 de julio de 2020.

  • ¿Donde se encuentra la información sobre el reto planteado a través de esta Consulta Preliminar al Mercado?

Encuentra toda la información a través del siguiente enlace http://www.habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/habitatge-resilient y en el apartado de noticias de la Plataforma de Contratación del Sector Público.

  • ¿Donde se presentan las soluciones innovadoras?

El formulario para presentar tu propuesta de solución innovadora al reto planteado se encuentra en el siguiente enlace http://www.habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/habitatge-resilient